Huisregels

Bij betreding van het terrein gaan bezoekers akkoord met de volgende huisregels:

 

- De minimum leeftijd bij Absolute Orange tijdens Koningsnacht op vrijdagavond 26 april zal 17+ zijn. Op Koningsdag op zaterdag 27 april zal het event toegankelijk zijn voor bezoekers van alle leeftijden.. Vanaf 14 jaar dient men zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs indien hierom gevraagd wordt.
- Het is verboden om eigendommen van de organisatie en/of locatie mee te nemen buiten de locatie. Bij beschadiging is de bezoeker aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. 
- Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren. 
- Correcte kleding is verplicht.  Groepskleding wordt niet toegestaan, alsmede sportkleding of aanstootgevende teksten op kleding.
- Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang kan worden aangezegd. 
- Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers onmiddellijk de toegang van ons festival te ontzeggen. 
- Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. 
- Bij het betreden van het evenemententerrein kunnen bezoekers steekproefsgewijs worden onderworpen aan een visitatie. Bij weigering zal de toegang tot het evenemententerrein ontzegt worden.
- Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens, zakmessen e.d. is ten strengste verboden. 
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid van eventuele schade aangericht aan eigendommen van derden.
- Gasten vanaf 18 jaar en ouder mogen alcohol drinken. Bij dronkenschap kunnen bezoekers van het festivalterrein worden verwijderd.
- Roken is alleen toegestaan in de openlucht. Indien u zich niet aan deze regel houdt wordt u onmiddellijk van het evenemententerrein verwijderd. Bij eventuele bekeuringen door uw toedoen zullen deze kosten en aansprakelijkheid op u verhaald worden.
- Op punten waarin dit reglement niet voorziet neemt de organisatie hierover een besluit.