Huisregels

Bij betreding van het terrein gaan bezoekers akkoord met de volgende huisregels:

 

- Absolute Orange is toegankelijk voor alle leeftijden. Vanaf 14 jaar dient men zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs indien hierom gevraagd wordt.
- Het is verboden om eigendommen van de organisatie en/of locatie mee te nemen buiten de locatie. Bij beschadiging is de bezoeker aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. 
- Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren. 
- Correcte kleding is verplicht.  Groepskleding wordt niet toegestaan, alsmede sportkleding of aanstootgevende teksten op kleding.
- Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang kan worden aangezegd. 
- Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers onmiddellijk de toegang van ons festival te ontzeggen. 
- Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. 
- Bij het betreden van het evenemententerrein kunnen bezoekers steekproefsgewijs worden onderworpen aan een visitatie. Bij weigering zal de toegang tot het evenemententerrein ontzegt worden.
- Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens, zakmessen e.d. is ten strengste verboden. 
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid van eventuele schade aangericht aan eigendommen van derden.
- Gasten vanaf 18 jaar en ouder mogen alcohol drinken. Bij dronkenschap kunnen bezoekers van het festivalterrein worden verwijderd.
- Roken is alleen toegestaan in de openlucht. Indien u zich niet aan deze regel houdt wordt u onmiddellijk van het evenemententerrein verwijderd. Bij eventuele bekeuringen door uw toedoen zullen deze kosten en aansprakelijkheid op u verhaald worden.
- Op punten waarin dit reglement niet voorziet neemt de organisatie hierover een besluit.